وقتی به عنوان فروشنده در وبسایت مجتمع گچ صفوی زاده ثبت نام می کنید موارد زیر را پذیرفته اید:

  • تعریف محصول: در تعریف هر محصول ، بعد از اینکه مشخصات کامل محصول را وارد کردید بایستی این محصول توسط کارشناسان وبسایت بررسی شود و در صورتی که قیمت غیر معقول یا تصویر نامناسب دارد محصول شما جهت ویرایش مجدد برای شما ارسال می شود.
  • برداشت وجه: حداقل میزان فروش برای درخواست برداشت 1 میلیون تومان است، اگر میزان فروش ماهیانه شما کمتر از این میزان است بایستی صبر کنید تا به حد نصاب برداشت برسید.
  • تاییدیه دریافت محصول: هر محصولی که برای مشتری ارسال می شود بعد از دریافت تاییدیه توسط تیم رضایتمندی به عنوان سفارش تکمیل شده ثبت می شود و شما بعد از آن می توانید برای برداشت وجه آن طبق دستور العمل برداشت عمل کنید.
  • شرایط عضویت: در حال حاضر عضویت در وبسایت رایگان است ولی ممکن است با توجه به نیاز سازمان و مراجع قانونی مرتبط از شما مدارک خاصی مانند سفته یا جوازهای مختلف دریافت شود.

پشتیبانی فروشندگان : فقط واتساپ 09379092193